Yabancı ve Mülteci Hukuku

ELFA Hukuk olarak Yabancı ve Mülteci Hukuku kapsamındaki tüm uyuşmazlık ve davalarda hukuki hizmet sunduğumuzu belirtmek isteriz. Bu alandaki tüm hizmetlerimizi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler başta olmak üzere 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, diğer kanun ve yönetmeliklerin de dahil olduğu mevzuat hükümlerine tabi olarak yerine getirmekteyiz. Değerli ziyaretçi sunduğumuz hukuki hizmet ile haklarınızı elde ediyoruz ve koruyoruz.

As ELFA Law, we would like to state that we provide legal services in all disputes and cases within the scope of Foreign and Refugee Law. We perform all our services in this field subject to the provisions of the legislation including the Law on International Private and Procedural Law No. 5718, other laws and regulations, especially the International Conventions to which the Republic of Turkey is a party. Dear visitor, we obtain and protect your rights with the legal service we offer.

Başa dön tuşu