Miras Hukuku

ELFA hukuk olarak miras hukuku kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklarda hizmet vermekteyiz. Türk Medeni Kanunu ile kişilere miras hukuku olanında birçok hak verilmiş bulunmaktadır. ELFA Hukuk olarak miras hukukundan kaynaklanan tüm yasal haklarınızın elde edilmesinde, yönetilmesinde ve korumasında hukuki hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku alanında sunduğumuz bazı hizmetlerimiz:

 • Miras sözleşmeleri hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Tenkis davası açılması
 • Vasiyetname iptali davası açılması
 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Miras taksimi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları açılması
 • Mirastan feragat ve çıkarılma davalarının açılması
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları açılması
 • Miras sebebiyle istihkak davaları açılması
 • Tereke davalarının açılması vd.
Başa dön tuşu