İş Hukuku – 2021

ELFA Hukuk Denizli Avukat Bürosu olarak iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarınızda hukuki hizmet verdiğimizi belirtmek isteriz.

İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidirler.

İş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda başarılı çözüme ulaşabilmek için öncelikle bazı terimleri iyi bilmek gerekmektedir. Bu terimlerin sayısı çok fazla olduğundan temel bazı terimlere yazımızda yer vereceğiz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun ikinci maddesinde de açıkça düzenlendiği üzere; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye İşçi, işçi çalıştıran gerçek
veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara İşveren, işçi ile işveren
arasında kurulan ilişkiye ise İş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla
maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime İşyeri denir.

Bu temel terimlerin bulunduğu uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan hukuka ise İş Hukuku denmektedir.

ELFA Hukuk Denizli İş Avukatı Bürosu olarak gerek işçi gerekse işverenlerin tün haklarının kazanılması, korunması ve kazanılan hakların tahsilinde tüm gayretimizi müvekkillerimizin bizlere olan güvenlerini temel noktamız yaparak çalıştığımızı belirtmek isteriz.

Günümüzde birçok işçi ve işveren hukuki haklarını bilmekdiklerinden, hakları ile ilgili bilgisiz kişilerce yanlış yönlendirildiklerinden veya haklarını hukuki ama yanlış yollar ile elde etmeye çalıştıklarından dolayı haklarını elde edememekte, dahası birçok zarara uğramaktadırlar.

Bu nedenle her türlü iş ve işlemler ile hukuki uyuşmazlık ve davalarda muhakkak bir avukat yardımından faydalanılmasını tavsiye ediyoruz. ELFA Hukuk İş Avukatı Bürosu olarak gerek Denizli gerek tüm Türkiye’de bulunan iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki hizmet verdiğimizi belirtmek isteriz. Hukuki hizmetlerimizin kapsamını en geniş anlamda avukatlık ve hukuki danışmanlık oluşturmaktadır.

Hukuki danışmanlık hizmetimizde özellikle işveren tarafına sürekli hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuzu da ayrıca belirtmek isteriz. Bir işveren açısından işletmesi ve işletmesinde çalışan işçiler ile ilgili sunduğumuz sürekli hukuki danışmanlık hizmeti ile hali hazırda olan uyuşmazlıkların çözümünden tutunda ileride oluşma ihtimali bulunan uyuşmazlıklar ve zararlara da engel olabildiğimizi kararlılık ile belirtmek isteriz.

Fesih bildirimi, sözleşme hazırlanması, ihtarname hazırlanması, dava takibi, icra takibi ve haciz işlemlemlerimiz ile birlikte birçok hukuki hizmet verdiğimizi de belirtmek isteriz. ELFA Hukuk Denizli İş Avukatı Bürosu olarak tüm hizmetlerimizde üstün gayret, yüksek sorumluluk duygusu, açıklık ve dürüstlük tarafımızca ilkelerimiz olarak benimsenerek hareket edilmektedir.

İş Hukuku alanında ister işçi ister işveren olun başınıza gelen her türlü hadise ile ilgili tarafımızla iletişime geçmenizi öneriyoruz. Bize başvurduğunuz takdirde öncelikle sorunun hukuki nitelendirilmesi yapılmakta sonra hukuki çözüm yolları bulunmakta daha sonra ise bulunan çözüm yolları müvekkillerimize tüm yönleriyle anlatılarak seçilen çözüm yolu ile hukuki süreç başlatılıp, takibatı yapılıp, çözüme kavuşturulmaktadır. ELFA Hukuk Denizli İş Avukatı Bürosu olarak saydığımız tüm işlemlerde değerli müvekkillerimizin fikirlerini alarak ona göre hareket ettiğimizi belirtmek isteriz. Öncül gayemiz müvekkillerimiz haklarını elde etmelerine yardım etmektedir.

İş Hukuku alanında sunduğumuz bazı hizmetler:

  • İşe iade davası açılması
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve diğer haklara ilişkin dava açılması
  • Hizmet tespit davası açılması
  • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi
  • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında ihtarnamelerin ve fesih ihtarnamelerinin hazırlanması
  • Toplu iş sözleşmeleri hazırlanması
  • İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması vd.
 
Başa dön tuşu