İcra ve İflas Hukuku

ELFA Hukuk olarak icra ve iflas hukuku alanlarındaki tüm dava ve uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunduğumuzu belirtmek isteriz. İcra İflas Kanunu hükümleri kapsamında Alacaklarınızın tahsili, işletme ve şahıs iflası, kiralananın tahliyesi gibi daha birçok konuda yasal haklarınızın elde edilmesi ve korunmasını sağlamaktayız.

İcra ve İflas Hukuku alanında sunduğumuz bazı hşzmetlerimiz:

 • Alacağın tahsili için icra ve iflas takipleri
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri yapılması
 • Sulh anlaşmaları için protokol hazırlanması
 • İflas Erteleme
 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 • İlamlı takip işlemleri
 • İlamsız takip işlemleri
 • İcra iflas kanunundan doğan tüm işlemler ve davalar
 • Kira alacağına ilişkin takip işlemleri ve tahliye
 • İtirazın kaldırılması davası açılması
 • İtirazın iptali davasının açılması
 • Menfi tespit davasının açılması vd.
Başa dön tuşu