Boşanma Davası

ELFA Hukuk Denizli Avukatlık ve Hukuki Danışmalık Bürosu olarak boşanma davasında müvekkillerimizin özel hayatına saygı duyduğumuzu ve sır saklama yükümlülüğümüz çerçevesinde yürütülen tüm hukuki sürecin tarafımızca gizli bir şekilde yürütüldüğünü bilmenizi isteriz.

Toplumun en küçük yapı taşını ”Aile” kavramı oluşturmaktadır. Aile terimi kısaca aralarında evlilik ve kan bağı bulunan karı, koca ve çocukların bulunduğu toplumun en küçük bütününü ifade etmektedir. Aile yapısını oluşturan en temel yol ise soy bağıdır. Soy bağının başında ise erkek ve kadın bulunmakta, bir kadın ve bir erkeğin yuva kurmak için yaptığı resmi birlikteliğe ise ”Evlilik” denmektedir. Evliliğin çeşitli sona erme halleri bulunmaktadır. Bu hallerin arasında ise en çok yaşananı ”Boşanma” dır. Boşanma terimi ise kısaca eşlerden birinin ya da her ikisinin çeşitli nedenlerle evlilik birliğini sona erdirme gayreti ile hareket edip neticede ellerinde boşanmaya dair bir resmi bir karar elde etmesidir.

Boşanma Türk Medeni Kanunu‘nun 161. maddesi ile 184. maddesi arasında düzenlenmiştir. Boşanma davalarını en genel anlamada ayırmak gerekirse ikili bir ayrım ortaya çıkacaktır. Bunlar; ”Çekişmeli Boşanma Davası” ve ”Anlaşmalı Boşanma Davası” dır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ?

Boşanma Davası

Bu dava türü eşlerden birinin boşanmayı isteyip diğerinin istememesini veya her iki tarafın boşanmayı isteyip farklı taleplere dayanmasını ifade etmektedir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına nazaran çok daha uzun süren bir dava türüdür. Zira bu davanın içeriğinde tam bir yargılama faaliyeti yürütülecek ve taraflar iddialarını ispatlamak mecburiyetinde kalacaklardır. Bu durum da en tabii haliyle boşanma süresini uzatacaktır. Yargılama faaliyeti çerçevesinde bazı iddialar öne sürülecek, öne sürülen bu iddialar deliller ile ispat edilecek, karşı tarafın iddiaları çürütülecek ve karşı taraftan bazı talepler istenebilecektir. Dolayısı ile karmaşık, dikkat, özen ve hukuki bilgi gerektiren bir süreç olacaktır.

Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi ve hukuki bilgisizlik nedenleri ile birçok zarara uğrama durumu kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle bir avukattan hukuki yardım alınması hayati önem taşımaktadır. ELFA Hukuk Denizli Boşanma Avukatı Bürosu olarak çekişmeli boşanma davası hususunda hukuki hizmet sunduğumuzu belirtmek isteriz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir ?

Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma ise eşlerden her ikisinin de bir araya gelerek evlilik birliğini karşılıklı anlaşma ile ve resmi şekilde sona erdirmesini ifade etmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran çok daha kısa sürede bitmektedir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davası taraflarca bir uyuşmazlık çıkarılmadığı takdirde tek duruşmada sona erdirilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları kanunen birkaç şarta bağlanmış durumdadır. Bu şartların birkaçından bahsetmek gerekirse örneğin anlaşmalı boşanma davaları ancak evlilik birliğinin üzerinden en az bir yıl geçtikten sonra açılabilmektedir. Buna ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması gerekmektedir. Bu şartlar ve dikkat edilmesi gereken düzenlemelerin yanlış ya da eksik yapılması davanızın reddedilmesine ve boşanamamanıza neden olacak, bu nedenle de zarar uğramış olacaksınız. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası sürecinin başlatılması, takibi ve sona erdirilmesi aşamalarında bir avukattan hukuki yardım alınmasında fayda bulunmaktadır Denizli Boşanma Avukatı Bürosu olarak anlaşmalı boşanma davası hususunda hukuki hizmet verdiğimizi isteriz.

Anlaşmalı boşanma davasında her iki taraf karşılıklı olarak bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemektedirler. Protokolün yazılı şekilde yapılması kanuni bir zorunluluktur. Protokolün açık ve anlaşılır bir biçimde yapılması, boşanma ile ilgili bazı hususlarda (mal varlığı ayrımı, nafaka, velayet vb.) nasıl anlaşmaya varıldığını açık ve tane tane yazılması gerekmektedir. Bu protokolde karşılıklı kabul edilen bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların ve protokolün bir avukat tarafından hazırlanması hayati önem taşımaktadır zira dikkatsizlik ve hukuki bilgisizlik nedeniyle eksik ya da yanlış düzenlenen bir anlaşmalı boşanma protokolü ileride hukuki dava ve sorunlara muhatap olmanıza yol açacaktır. Bu durumda ise birçok zarara uğrayacağınız hal kaçınılmaz olacaktır. ELFA Hukuk Denizli Boşanma Avukatı Bürosu olarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırladığımızı belirtmek isteriz.

Boşanma Davası ile Hangi Hakler Elde Edilir ?

Boşanma davası ile birlikte talep edebileceğiniz bazı haklar da bulunmaktadır. Bunlar nafaka, tazminat, velayet, ziynet ve benzeri haklardır. Bu hakların bazıları fer’i nitelikte iken bazıları davadan ayrı talep edilmesi gereken niteliklere sahiptir. Dava sonrası sürecin de bir avukat tarafından yürütülmesi hayati önem taşımaktadır zira günümüzde birçok kişi boşanmadan sonra elde edebileceği bazı hakları bilmediğinden dolayı talep etmemektedir. En yaygın örnek ziynet eşyalarının iadesinin talep edilmemesidir. ELFA Hukuk Denizli Boşanma Avukatı Bürosu olarak Dava sonrası yürütülecek hukuki süreçte de hizmet sunduğumuzu belirtmek isteriz.

Başa dön tuşu